Initiatief Buitenwacht

Vanuit de buitenwacht aan de Bosboom-toussaintstraat in Krijspijn heeft de initiatiefnemer buurtbewoners benaderd met de vraag of zij geïntereseerd zijn in het adopteren van een boomspiegel.

Diverse bewoners van de Bosboom-toussaintstraat, Brederodestraat, Vondelstraat en Tesselschadestraat hebben zicht vervolgens aangemeld om een of mmerdere boomspiegels uit hun straat te adopteren.

Lees meer

Initiatief Brederodestraat

Een groep bewoners van de Brederorestraat, Huygenstraat, Tesselschadestraat en de Bosboom Toussainstraat buigen zich momenteel over de inrichting en het onderhoud van de buitenruimte in hun directe omgeving. Al in 2017 ontstond hier contact doordat er vraag was naar bladkorven om het blad van de bomen op te ruimen.

Lees meer

Initiatief Mauveplein

Een bewoner van het Mauveplein in Krispijn heeft de afgelopen jaren regelmatig zwerfafval uit de wijk opgeruimd en ingezameld. Deze afvalzakken worden sinds een aantal maanden door A-Garden namens 'De wijk, dat zijn wij' ingezameld. Omdat er helaas nog veel zwerfafval op straat ligt worden er regelmatig zo'n twintig vuilniuszakken per week ingezameld en afgevoerd.

Lees meer

Initiatief Vondelstraat

Al langere tijd is de initatiefneemster van de Vondelstraat bezig om de boomspiegels in deze straat op te knappen. De boomspiegels in de Vondelstraat konden wel een opknapbeurt gebruiken, er stonden geen planten waardoor het vol stond met onkruid. Een bewoonster van de Vondelstraat wilde hier graag verandering in zien en was dan ook bereid om hier zelf aan mee te werken. In opdracht van de Gemeente Dordrecht heeft "De wijk, dat zijn wij" dit initiatief opgezet.

Lees meer

Initiatief Heijeplein

Een van de winkeliers bij het Heijeplein heeft via de Wijklijn de Gemeente Dordrecht benaderd om een probleem met de afvalbakken op het plein te bespreken. Op het plein staan wellicht te weinig afvalbakken. Het blijkt dat de afvalbakken ieder week te snel vol zitten, hierdoor ligt er veel zwerfvuil op het plein. De winkelier wil dit probleem graag oplossen.

Lees meer

Initiatief Dordt Schoon Krispijn

Dordt Schoon is een jaarlijks terugkomende actieweek in meerdere wijken van Dordrecht. Deze actieweek wordt georganiseerd door Duurzaamheidscentrum Welzigt en de Dordtse Doorpakkers. Het doel van deze acties is om de stad zo schoon mogelijk te houden.

Lees meer

  • 1
  • 2

Gemaakt met door Schot Marketing & Communicatie