Initiatief Waterman

Een aantal bewoners van de Waterman in Sterrenburg willen graag een insectentuin aanleggen in hun straat. Hiervoor willen ze een grasveldje veranderen in een tuin met voornamelijk bloemen om zoveel mogelijk insecten te lokken. Om dit mogelijk te maken is er door de initiatiefnemer contact gezocht met de gemeente Dordrecht, die vervolgens 'De wijk, dat zijn wij' benaderd heeft. Ook heeft het Algemeen Dagblad een artikel over dit initiatief geschreven en op hun website geplaatst; artikel initiatief Waterman

Lees meer

Initiatief Beekenstein

Een groenstrook langs de waterkant aan de Beekenstein wordt sinds juni dit jaar onderhouden door de bewoners. Om het groene karakter van de buurt zoveel mogelijk te behouden worden er ook extra planten geplant waardoor de dichtgroei van het planvak wordt bevorderd.

Lees meer

Initiatief Zwaluwenburg

Aan de Zwaluwenburg in de wijk Sterrenburg is weer een mooi voorbeeld van burgerparticipatie in het openbaar groen ontstaan. In samenwerking met enkele bewoners is er een plantvak opnieuw ingericht en wordt deze door de bewoners zelf onderhouden. 

Een deel van het plantvak werd al langere tijd door een bewoner onderhouden. Nadat het aansgrensende plantvak voorzien zou worden van nieuwe beplanting hebben enkele bewoners aangegeven het volledige plantvak in de toekomst zelfstandig te onderhouden.

Lees meer

Initiatief Ontmoetingskerk

In samenwerking met betrokken gemeenteleden van de Ontmoetingskerk aan het Lunenburgplein in Sterrenburg, heeft er een metormafose plaatsgevonden van de plantenbakken aan de voorzijde van de kerk. 

Lees meer

Inititatief Blaauwweg

Via een wijklijnmelding van de gemeente Dordrecht is de aanvraag voor een nieuw plantvak in het gazon aan de Blaauwweg binnengekomen. De wijkregisseur van 'De wijk, dat zijn wij' heeft in overleg met de 4 participanten een samenwerkingsovereenkomst ondertekend en een beplantingsplan opgesteld. 

Lees meer

Initiatief Kameleonring

Via een wijklijnmelding van de gemeente Dordrecht is de aanvraag voor het opnieuw beplanten van een plantvak aan de Kameleonring binnengekomen. 'De wijk, dat zijn wij' heeft in overleg met de initiatiefnemer een plan van aanpak opgesteld en een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. 

Lees meer

  • 1
  • 2

Gemaakt met door Schot Marketing & Communicatie