Initiatief Mees Toxopeüsstraat

Door de vele bouwactiviteiten in dit deel van Wielwijk waren er weinig speelplekken meer over. Een bewoner van de Mees Toxopeüsstraat heeft daarom een aantal eigen toestellen geplaatst op het gazon voor de deur. Omdat het niet wenselijk is dat er op heel veel plekken in de wijk zomaar speelplekken verrijzen hebben we op verzoek van de gemeente een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarbij met de bewoner afspraken gemaakt zijn over het onderhoud van de speelplek. Dit heeft er in geresulteerd dat de bewoner zelf het onderhoud verzorgd en daarmee ook verantwoordelijk is voor de netheid van de speelplek. Daarbij wordt advies en ondersteuning gegeven door “dewijkdatzijnwij”.

Lees meer

Initiatief Klipperstraat/­Kotterstraat

Deze groep participanten die onder leiding staat van een bewoner uit de Klipperstraat heeft zich gemeld met de vraag of de strook gras langs de geluidswal van de A16 aantrekkelijker kon worden gemaakt.

Namens de gemeente Dordrecht zijn we met deze mensen in gesprek gegaan en is er een initiatiefvoorstel en een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Het aanwezige gazon is omgevormd naar een plantvak dat door de participanten zelf is aangeplant en wordt onderhouden. Daarbij wordt advies en ondersteuning gegeven door “dewijkdatzijnwij”.

Lees meer

Initiatief Gemiva

Tweemaal per week wordt er door cliënten van Gemiva-svg groep in Wielwijk onderhoud uitgevoerd aan de M.H. Trompweg. Een grote parkeerplaats met omliggend groen wordt onderhouden. Op woensdag- en vrijdagmorgen gaat men op pad onder leiding van een vrijwilliger. Er wordt zwerfvuil opgeruimd, onkruid, blad en overige rommel verwijderd en licht snoeiwerk uitgevoerd. Halverwege de morgen wordt er koffie gedronken in “de Admiraal” aan het Admiraalsplein. Sinds een aantal maanden is deze groep ook nauw betrokken bij het opruimen van zwerfvuil op het Admiraalsplein.

Lees meer

Initiatief Witte de Withstraat

Een aantal bewoners van de Witte de Withstraat in Wielwijk heeft de wens een eigen terrasje en speelplek te krijgen op het grasveld achter  een van de flats van Woonbron aan de Witte de Withstraat.

Lees meer

Initiatief Dordt Schoon Wielwijk

Dordt Schoon is een jaarlijks terugkomende actieweek in meerdere wijken van Dordrecht. Deze actieweek wordt georganiseerd door Duurzaamheidscentrum Welzigt en de Dordtse Doorpakkers. Het doel van deze acties is om de stad zo schoon mogelijk te houden.

Lees meer

Gemaakt met door Schot Marketing & Communicatie