Initiatief Zuidhovenlaantje

De initiatiefnemer van dit initiatief is al geruime tijd nauw betrokken bij het parkje aan het Zuidhovenlaantje. Die reden hiervan is dat haar woning in het parkje staat.

Om het parkachtige karakter van dit parkje te waarborgen zet deze initiatiefnemer zich in om gezamenlijk met de bewoners van de omliggende woningen tot overeenstemming te komen over de mate van snoeien en de inboet van diverse beplanting in de groenstroken.

“dewijkdatzijnwij” onderhoud de contacten met de gemeente Dordrecht en assisteert bij het organiseren van bijeenkomsten. Begin 2018 zal er in het parkje een flinke snoeibeurt plaatsvinden en een deel van de beplanting en bomen worden ingeboet.

Om de teruggesnoeide plekken op te vullen zijn er door de Gemeente verschillende bomen en heesters besteld. Hiermee worden de kale plekken weer opgevuld en wordt het zicht van en naar de buren geblokeerd. Zo otnstaat er in de loop der jaren een mooie groenstrook. Ook bij het grasveld worden er diverse bomen geplant.

Bent u enthousiast geworden en wilt u meedoen? Neem dan vrijblijvend contact op met onze wijkregisseur.

Lees meer

Initiatief Erica

De straat Erica in Zuidhoven is een straat met ca 20 woningen. In deze straat is een plantvak gesitueerd dat al langere tijd door één bewoner werd onderhouden. Eind 2016 is er contact ontstaan met deze bewoner n.a.v. de buurtdag aan de Campanula. Er is aansluitend initiatief ondernomen om tot een nieuwe invulling te komen van het plantvak. Een groot aandeel is hierin geleverd door de architect die woonachtig is aan de Erica. Samen met de initiatiefnemer heeft hij een plan opgesteld om het plantvak opnieuw aan te planten. Dit plan is inmiddels goedgekeurd door de gemeente Dordrecht.

Lees meer

Initiatief Campanula

Onder leiding van een zeer enthousiaste bewoner van Zuidhoven heeft aan de Campanula een heel mooi initiatief ontwikkeld. Ca. 30 burgers uit deze en omliggende straten zorgen er voor dat hun eigen straat netjes blijft. Meerdere keren per jaar worden hier onderhoudsacties georganiseerd. Denk hierbij aan het opruimen van blad, verwijderen van zwerfvuil, snoeien van beplanting en wieden van onkruid.

Lees meer

Gemaakt met door Schot Marketing & Communicatie