Initiatief Mees Toxopeüsstraat

Door de vele bouwactiviteiten in dit deel van Wielwijk waren er weinig speelplekken meer over. Een bewoner van de Mees Toxopeüsstraat heeft daarom een aantal eigen toestellen geplaatst op het gazon voor de deur. Omdat het niet wenselijk is dat er op heel veel plekken in de wijk zomaar speelplekken verrijzen hebben we op verzoek van de gemeente een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarbij met de bewoner afspraken gemaakt zijn over het onderhoud van de speelplek. Dit heeft er in geresulteerd dat de bewoner zelf het onderhoud verzorgd en daarmee ook verantwoordelijk is voor de netheid van de speelplek. Daarbij wordt advies en ondersteuning gegeven door “dewijkdatzijnwij”.

Lees meer

Initiatief Klipperstraat/­Kotterstraat

Deze groep participanten die onder leiding staat van een bewoner uit de Klipperstraat heeft zich gemeld met de vraag of de strook gras langs de geluidswal van de A16 aantrekkelijker kon worden gemaakt.

Namens de gemeente Dordrecht zijn we met deze mensen in gesprek gegaan en is er een initiatiefvoorstel en een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Het aanwezige gazon is omgevormd naar een plantvak dat door de participanten zelf is aangeplant en wordt onderhouden. Daarbij wordt advies en ondersteuning gegeven door “dewijkdatzijnwij”.

Omdat het onderhouden van deze plantvakken veel tijd kost, en dit niet altijd haalbaar is voor de initiatiefnemer en particpianten, wordt er regelmatig gewerkt cliënten van Gemiva uit Dordrecht.

Lees meer

Initiatief Kotterstraat & Zeehavenlaan

In maart 2017 heeft een groep bewoners van de Kotterstraat en Zeehavenlaan deelgenomen aan de 'Schoonste Straat Verkiezing'. Voor deze actie werden er in een aantal straten in de rond de Zeehavenlaan zwerfafval opgeruimd. Een aantal weken later is vervolgens de schoonste straat gekozen, deze straat heeft vervolgens een prijs ontvangen als dank voor hun inzet.

Initiatief Gemiva

Tweemaal per week wordt er door cliënten van Gemiva-svg groep in Wielwijk onderhoud uitgevoerd aan de M.H. Trompweg. Een grote parkeerplaats met omliggend groen wordt onderhouden. Op woensdag- en vrijdagmorgen gaat men op pad onder leiding van een vrijwilliger. Er wordt zwerfvuil opgeruimd, onkruid, blad en overige rommel verwijderd en licht snoeiwerk uitgevoerd. Halverwege de morgen wordt er koffie gedronken in “de Admiraal” aan het Admiraalsplein. Sinds een aantal maanden is deze groep ook nauw betrokken bij het opruimen van zwerfvuil op het Admiraalsplein.

Lees meer

Initiatief Tuin der Herrinneringen

Een van de initiatieven van “het eerste uur” in Crabbehof is het initiatief aan de van Karnebeekstraat/Polakstraat. Bewoners van de Vve van deze straten hebben ons benaderd met de vraag of wij hen kunnen assisteren bij bepaalde werkzaamheden die zij zelf in hun binnentuin uitvoeren. In ruil daarvoor zijn zij bereid om een deel van het onderhoud van de buitenruimte rondom hun eigen terrein voor hun rekening te nemen.

Lees meer

Initiatief Kennedyschool

De Kennedyschool in Wielwijk wilde graag de omgeving rond de school schoon houden, daarom zijn er diverse actie's georganiseerd om dit te bereiken. Om deze doelstelling te bereiken heeft de school contact opegenomen met de Gemeente Dordrecht en A-Garden namens "Dewijkdatzijnwij".

Lees meer

  • 1
  • 2

Gemaakt met door Schot Marketing & Communicatie