Initiatief Meteoorstraat

De beplantingsvakken in- en rond de meteoorstraat zijn begin 2020 opnieuw aangeplant. Dit schept meteen de mogelijkheid voor bewoners om, op welke manier dan ook, hierin mee te denken en/of te doen. Zo ontstond aan de metoorstraat de wens om wat meer kleur in het plantvak te creeren, door middel van het plaatsen van een rij hortensia's. Dit geeft zeker in het hoogseizoen een kleurrijk zicht aan het plantvak .

Lees meer

Initiatief Heelalstraat

Met een wens naar meer kleur in de straat en een passie voor het onderhouden van planten, is het inittiatief aan de Heelalstraat ontstaan. De 7 boomspiegels in de straat zijn in het voorjaar van 2020 aangeplant en worden onderhouden door een enthausiste bewoner uit het wooncomplex aan de overzijde van de straat.

Lees meer

Initiatief E-wheels Jagerweg

Aan de rand van het Sterrenburgpark staat, langs de Jagerweg, het zogenoemde 'tuinhuis' van stichting E-wheels. Rondom dit tuinhuis bevind zich een openbare groenstrook. De beplanting echter in deze groenstrook was de laaste tijd zo groen niet meer. En omdat e-wheels in de toekomst de wens heeft om op het perceel van het tuinhuis een terras te realiseren, ontstond er de wens om deze 'groen'strook aan te pakken. 

Lees meer

Initiatief Waterman

Een aantal bewoners van de Waterman in Sterrenburg willen graag een insectentuin aanleggen in hun straat. Hiervoor willen ze een grasveldje veranderen in een tuin met voornamelijk bloemen om zoveel mogelijk insecten te lokken. Om dit mogelijk te maken is er door de initiatiefnemer contact gezocht met de gemeente Dordrecht, die vervolgens 'De wijk, dat zijn wij' benaderd heeft. Ook heeft het Algemeen Dagblad een artikel over dit initiatief geschreven en op hun website geplaatst; artikel initiatief Waterman

Lees meer

Initiatief Beekenstein

Een groenstrook langs de waterkant aan de Beekenstein wordt sinds juni dit jaar onderhouden door de bewoners. Om het groene karakter van de buurt zoveel mogelijk te behouden worden er ook extra planten geplant waardoor de dichtgroei van het planvak wordt bevorderd.

Lees meer

Initiatief Zwaluwenburg

Aan de Zwaluwenburg in de wijk Sterrenburg is weer een mooi voorbeeld van burgerparticipatie in het openbaar groen ontstaan. In samenwerking met enkele bewoners is er een plantvak opnieuw ingericht en wordt deze door de bewoners zelf onderhouden. 

Een deel van het plantvak werd al langere tijd door een bewoner onderhouden. Nadat het aansgrensende plantvak voorzien zou worden van nieuwe beplanting hebben enkele bewoners aangegeven het volledige plantvak in de toekomst zelfstandig te onderhouden.

Lees meer

Gemaakt met door Schot Marketing & Communicatie