Initiatief Park Zuidhof

Park Zuidhof is de nieuwe woonlactie aan de rand van de wijk Zuidhoven. De bewoners van Park Zuidhof onderhouden gezamelijk een plantvak op de hoek van de Hugo van Gijnweg en de Campanula. 

Lees meer

Initiatief Salviaveld

In de wijk Zuidhoven is vanuit de bewoners het inititief ontstaan om samen te werken aan een opknapbeurt voor het veldje aan de Salvia. Zij willen het er fraaier maken met een aantrekkelijke speelplek voor kinderen, een ontmoetingsplek voor de buurt en met mogelijkheden om er te kunnen sporten. Daarnaast moet ook de flora en fauna meer ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. 

Lees meer

Initiatief Zuidhovenlaantje

De initiatiefnemer van dit initiatief is al geruime tijd nauw betrokken bij het parkje aan het Zuidhovenlaantje. Die reden hiervan is dat haar woning in het parkje staat.

Om het parkachtige karakter van dit parkje te waarborgen zet deze initiatiefnemer zich in om gezamenlijk met de bewoners van de omliggende woningen tot overeenstemming te komen over de mate van snoeien en de inboet van diverse beplanting in de groenstroken.

“dewijkdatzijnwij” onderhoud de contacten met de gemeente Dordrecht en assisteert bij het organiseren van bijeenkomsten. Begin 2018 zal er in het parkje een flinke snoeibeurt plaatsvinden en een deel van de beplanting en bomen worden ingeboet.

.

Lees meer

Initiatief Erica

De straat Erica in Zuidhoven is een straat met ca 20 woningen. In deze straat is een plantvak gesitueerd dat al langere tijd door één bewoner werd onderhouden. Eind 2016 is er contact ontstaan met deze bewoner n.a.v. de buurtdag aan de Campanula. Er is aansluitend initiatief ondernomen om tot een nieuwe invulling te komen van het plantvak. Een groot aandeel is hierin geleverd door de architect die woonachtig is aan de Erica. Samen met de initiatiefnemer heeft hij een plan opgesteld om het plantvak opnieuw aan te planten. Dit plan is goedgekeurd door de gemeente Dordrecht en is inmiddels uitgevoerd.

Lees meer

Initiatief Campanula

Onder leiding van een zeer enthousiaste bewoner van Zuidhoven heeft aan de Campanula een heel mooi initiatief ontwikkeld. Ca. 30 burgers uit deze en omliggende straten zorgen er voor dat hun eigen straat netjes blijft. Meerdere keren per jaar worden hier onderhoudsacties georganiseerd. Denk hierbij aan het opruimen van blad, verwijderen van zwerfvuil, snoeien van beplanting en wieden van onkruid.

Lees meer

Gemaakt met door Schot Marketing & Communicatie